ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 19 .. ( ตอน "ธาลัสซีเมีย")

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 20 .. ( ตอน "ความสูง")

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 21 .. ( ตอน "มะเร็งเต้านม")

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 22 .. ( ตอน "กล่องเสียงอักเสบ")

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 23 .. ( ตอน "ลมชัก")

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 24 .. ( ตอน "หูน้ำหนวก")

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 25 .. ( ตอน "กระเพาะอาหารอักเสบ" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 26 .. ( ตอน "ต้อกระจก" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 27 .. ( ตอน "ไตวาย" )