ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 1 .. ตอน "ระบบทางเดินอาหาร" (กินยาผิดเวลา)

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 3 .. part 1 .. ตอน "นอนกรน" (โรคทางเดินหายใจ)

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 3 .. part 2 .. ตอน "นอนกรน" (โรคทางเดินหายใจ)

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 4 .. ตอน "ผู้มีบุตรยาก"

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 5 .. ตอน "โพรงไซนัสอักเสบ" (ตา หู คอ จมูก)

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 6 .. ตอน "โรคเบาหวาน"

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 7 .. ตอน "ต้อหิน"

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 8 .. ตอน "น้ำในหูไม่เท่ากัน"

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 9 .. ( ตอน "มะเร็งปากมดลูก" )