ชิดหมอ

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.36 ).. ตอน

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.35 ).. ตอน "กระดูกหัวสะโพกตาย"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.34 ).. ตอน "ลิ้นหัวใจหย่อน"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.33 ).. ตอน "กรวยไตอักเสบ"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.32 ).. ตอน "เหงือกอักเสบ"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.31 ).. ตอน "ปวดไหล่"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.30 ).. ตอน "ปอดรั่ว"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.29 ).. ตอน "ทอนซิลอักเสบ"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.28 ).. ตอน