ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 37 .. ( ตอน "เส้นเลือดขอด")

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 38 .. ( ตอน "มะเร็งปอด")

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 39 .. ( ตอน "หย่อนสมรรถภาพทางเพศ" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 40 .. ( ตอน "ไข้กาฬหลังแอ่น" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 41 .. ( ตอน "ผังฝืดรัดเส้นประสาท" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 42 .. ( ตอน "ข้อเข่าเสื่อม" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 43 .. ( ตอน "นิ่วในไต" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 44 .. ( ตอน "เส้นเลือดสมองตีบ" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 45 .. ( ตอน "โลหิตจาง" )