ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 9 .. ( ตอน "มะเร็งปากมดลูก" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 10 .. ( ตอน "ตับอักเสบ" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 11 .. ( ตอน "ไทรอยด์" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 12 .. ( ตอน "กรุ๊ปเลือด" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 13 .. ( ตอน "ภูมิแพ้" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 14 .. ( ตอน "สมองเสื่อม" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 15 .. ( ตอน "โรคอ้วน" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 16 .. ( ตอน "นิ่วในถุงน้ำดี" )

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 17 .. ( ตอน "มะเร็งลำไส้ใหญ่" )