ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 28 .. ( ตอน "กระดูกพรุน" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 29 .. ( ตอน "กรดไหลย้อน" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 30 .. ( ตอน "เกาต์" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 31 .. ( ตอน "มะเร็งตับ" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 32 .. ( ตอน "จอประสาทตาเสื่อม" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 33 .. ( ตอน "กินยาผิดเวลา" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 34 .. ( ตอน "หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 35 .. ( ตอน "วัณโรค" )

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 36 .. ( ตอน "ช็อคโกแลตซีส" )