ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ

ตะลุยโรงหมอ _ เทป 45 .. ( ตอน "โลหิตจาง" )