กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเงาเสียง : พรศักดิ์ ส่องแสง FULL [15 พ.ค.61]

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงาเสียง : แคทรียา อิงลิช FULL [8 พ.ค. 61]

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงาเสียง : เอ ไชยา FULL [1 พ.ค. 61]

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเงาเสียง : ปาล์มมี่ FULL [24 เม.ย.61]

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเงาเสียง : วงกลม FULL (17 เม.ย. 61)

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเงาเสียง : The Toy เเละ นิตยา บุญสูงเนิน FULL [10 เม.ย.61]

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเงาเสียง : เด่นชัย วงศ์สามารถ FULL [3 เม.ย.61]

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

กิ๊กดู๋สงครามเงาเสียง : ศักดา อินคา FULL [27 มี.ค. 61]

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

รายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงาเสียง : ดาวรุ่ง 100 ล้านวิว FULL [20 มี.ค.61]