ชิดหมอ

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.19 ).. ตอน "ภูมิแพ้"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.18 ).. ตอน "ไข้หวัดใหญ่ 2009"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.17 ).. ตอน "เส้นเสียงอักเสบ"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.16 ).. ตอน "ปวดคอ"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.14 ).. ตอน "กระดูกสันหลังคด"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.13 ).. ตอน "โรควูบ"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.12 ).. ตอน "เลสิก"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.11 ).. ตอน "หลอดเลือดสมองตีบ"

ชิดหมอ

ชิดหมอ ..( Ep.10 ).. ตอน "เบนต์" ( โรคน้ำหนีบ )