ข่าวสารอัพเดท

แอพฯ แชท ยอดฮิต!!

2017-06-21 13:58:09

แอพฯ แชท ยอดฮิต!!

 

 

ไทย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Line

(Photo Credit: Somphop Nithipaichit/Wiki common)

จีน

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WeChat

(Photo Credit: Daniel Case/Wiki common)

สหรัฐอเมริกา

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo Credit:/Wiki common)

รัสเซีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp

(Photo Credit:/Wiki common)

ออสเตรเลีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo Credit:/Wiki common)

บราซิล

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp

(Photo Credit: Gustavo Facci/Wiki common)

แคนาดา

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo Credit:AnnaKucsma/Wiki common)

ลิเบีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Viber

(Photo Credit:Franzfoto /Wiki common)

อิหร่าน

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Telegram

(Photo Credit:Muhammad Mahdi Karim /Wiki common)

เยอรมนี

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp

(Photo Credit:/Wiki common)

เกาหลีใต้

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Kakao Talk

(Photo Credit:/Wiki common)

ญี่ปุ่น

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Line

(Photo Credit:/Wiki common)

เติร์กเมนิสถาน

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด -Line

(Photo Credit:Bjorn Christian Torrissen /Wiki common)

อิเดีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp

(Photo Credit:/Wiki common)

อิตาลี

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp

(Photo Credit:/Wiki common)

อังกฤษ

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo Credit:/Wiki common)

พม่า

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Viber

(Photo Credit:/Wiki common)

กัมพูชา

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo Credit:/Wiki common)

แผนที่แอพฯแชทยอดนิยมในประเทศต่าง

 

ที่มา: https://tech.jarm.com