เกมพันหน้า

เกมพันหน้า เป็นรายการเกมโชว์ที่เปลี่ยนชื่อมาจากแสบคูณสอง และเป็นรายการเกมโชว์ลำดับที่ 3 ของบริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2544 และยุติการออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2548 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และมีรายการเกมพันหน้า เอื้ออาทร มาออกอากาศแทนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีพิธีกรคือเกียรติ กิจเจริญ ติ๊ก กลิ่นสี และไดอาน่า จงจินตนาการ (พ.ศ. 2546 - 2548) รายการเกมพันหน้า เป็นรายการเกมโชว์ลำดับที่ 3 และเป็นรายการโทรทัศน์ลำดับที่ 6 ของบริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2544 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.20 - 23.45 น. โดยเป็นเกมโชว์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ในสิ่งต่างๆ และยุติการออกอากาศในปี พ.ศ. 2548 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการมาเป็น เกมพันหน้า เอื้ออาทร จนถึงวันที่ 3 กันยายน รายการได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง จากเกมพันหน้าเอื้ออาทร มาเป็น เกมพันหน้า THE HERO ในปัจจุบัน

รายการ เกมพันหน้า ล่าสุด

เกมพันหน้า Super Seven


ดูรายการเกมพันหน้าย้อนหลังทั้งหมด